computer en administratie

Welkom Online - www.ouderenfonds.nl/activiteiten/welkom-online
Welkom Online is een laagdrempelig lesprogramma van het Ouderenfonds voor iedereen die een eerste stap online wil zetten. Zo leert u bijvoorbeeld hoe u kunt videobellen met uw (klein)kinderen, leuke filmpjes en foto’s van vroeger bekijkt en welke handige apps er zijn.

Ook is er vanwege het Corona-virus een Helpdesk Welkom Online opgezet waar u naar toe kunt bellen met online en digitale vragen, zoals: hoe kan ik videobellen, hoe houd ik contact via social media en hoe kan ik online spelletjes spelen met anderen? Ook kunt u bij hen terecht met vragen over het Corona-virus.
contact U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op 088-344 2000.

Digitaal Café - www.vrijwilligerscentralezeist.nl
Hulp bij vragen over laptop, mobiele telefoon of tablet. Vrijwilligers van Seniorweb kunnen ook tijdens Corona (op afstand) nog steeds mensen helpen bij digitale vragen.
contactpersoon Carla Heerschop bibliotheek.ideacultuur.nl/content/420-online-bibliotheek of 085-8222777.

SchuldHulpMaatje Zeist - www.schuldhulpmaatje.nl
De SchuldHulpMaatjes helpen mensen met (dreigende) schulden met het oplossen van de financiële problemen én begeleiden hen op weg naar zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag op de lange termijn.
contactpersoon IJda van den Boogaard, [email protected], 06 2417 5219

Humanitas Thuisadministratie - www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug
Ondersteuning bij het op orde brengen en houden van administratie, overzicht in inkomsten en uitgaven, overzicht schulden en schuldeisers (als dit aan de orde is), aanvragen inkomensondersteunende regelingen en contacten met instanties. De vrijwilligers werken met je aan het voorkomen èn oplossen van schulden en leren je omgaan met het beschikbare budget.
contactpersoon Chuck van Loenen coordinator, vrijwilligers voor hulpvragen zijn bereikbaar op 06 35122767

Formulierenbrigade (onderdeel RSD) - www.rsdkrh.nl
Ondersteunen bij thuisadministratie en invullen meest voorkomende formulieren, belastingaangifte, ordenen administratie, aanvragen DigiD.
contact zie website of 030 692 95 04

Sociaal Raadslieden - juridisch advies - www.sociaalraadslieden.nl
Administratie, advies en informatie aan mensen met vragen op sociaal-juridisch gebied (belastingen, werk, wonen, inkomen, uitkeringen of schulden). Eventueel ook: helpen bij het invullen van een formulier of het opstellen van een brief.
contact [email protected], 030-6924235

Stichting Rechtswinkel Zeist - www.rechtswinkelzeist.nl
Eerstelijns rechtshulp aan ieder die zich met een juridisch probleem tot de Rechtswinkel wendt.
contactpersoon Maud Kleuver, [email protected], 06-57235503

Wegwijscafé - www.vitras.nl
Hulp bij vragen of problemen op allerlei gebieden, zoals financiën, computergebruik, of het invullen van formulieren. Aanwezig zijn vrijwilligers en professionals van o.a.: Humanitas, Formulierenbrigade, SchuldhulpMaatje Zeist, Maatschappelijk Werk Vitras, MeanderOmnium, Sociaal Team, Centrum Jeugd en Gezin, en Taalhuis.
contactpersoon Bert Winter, inloopspreekuren op verschillenden locaties in Zeist - zie website of [email protected], 06 12524179