computer en administratie

SchuldHulpMaatje Zeist - www.schuldhulpmaatje.nl
De SchuldHulpMaatjes helpen mensen met (dreigende) schulden met het oplossen van de financiële problemen én begeleiden hen op weg naar zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag op de lange termijn.
contactpersoon IJda van den Boogaard, [email protected], 06 2417 5219

 

Thuisadministratie Humanitas - www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug
Ondersteuning bij het op orde brengen en houden van administratie, overzicht in inkomsten en uitgaven, overzicht schulden en schuldeisers (als dit aan de orde is), aanvragen inkomensondersteunende regelingen en contacten met instanties. De vrijwilligers werken met je aan het voorkomen èn oplossen van schulden en leren je omgaan met het beschikbare budget.
contactpersoon Miriam Martens, [email protected], 06 35122767

 

Digitaal Café - www.vrijwilligerscentralezeist.nl - gesloten i.v.m. coronavirus
Leerlingen helpen met vragen over laptop, mobiele telefoon of tablet, en geven tips. Ze leggen alles één op één rustig uit en nemen uitgebreid de tijd om te luisteren. Het Digitaal Café is gratis. Inloopspreekuren donderdag 15.30-17.00 uur Wijksteunpunt De Koppeling De Clomp 1904, Zeist, zaterdag 10.00-11.30 uur Idea Bibliotheek Markt 1, Zeist. Dinsdag 10.00-11.30 uur SeniorWeb Idea Bibliotheek Markt 1, Zeist.
contactpersoon Karla de Paauw [email protected], 030 26 77786
Vrijwilligers van Seniorweb kunnen nog wel steeds mensen helpen bij digitale vragen op afstand.
Contactpersoon Carla Heerschop. https://bibliotheek.ideacultuur.nl/content/420-online-bibliotheek of 085-8222777.

 

Formulierenbrigade (onderdeel RSD) - www.rsdkrh.nl
Ondersteunen bij thuisadministratie en invullen meest voorkomende formulieren, belastingaangifte, ordenen administratie, aanvragen DigiD.
contact zie website of 030 692 95 04

 

Sociaal Raadslieden - juridisch advies - www.sociaalraadslieden.nl
Administratie, advies en informatie aan mensen met vragen op sociaal-juridisch gebied (belastingen, werk, wonen, inkomen, uitkeringen of schulden). Eventueel ook: helpen bij het invullen van een formulier of het opstellen van een brief.
contact [email protected], 030-6924235

 

Stichting Rechtswinkel Zeist - www.rechtswinkelzeist.nl
Eerstelijns rechtshulp aan ieder die zich met een juridisch probleem tot de Rechtswinkel wendt.
contactpersoon Maud Kleuver, [email protected], 06-57235503

 

Wegwijscafé - www.vitras.nl
Hulp bij vragen of problemen op allerlei gebieden, zoals financiën, computergebruik, of het invullen van formulieren. Aanwezig zijn vrijwilligers en professionals van o.a.: Humanitas, Formulierenbrigade, SchuldhulpMaatje Zeist, Maatschappelijk Werk Vitras, MeanderOmnium, Sociaal Team, Centrum Jeugd en Gezin, en Taalhuis.
contactpersoon Bert Winter, inloopspreekuren op verschillenden locaties in Zeist - zie website of [email protected], 06 12524179

 

Beschermingsbewind Ayuda Bewind en KlautzKubbinga - https://ayudabewind.nl/
Bewindvoerder en nalatenschapsplanner, begeleiding eenzame mensen
Contactpersoon J.C. Kubbinga [email protected] 06 23523562