Digitale bijeenkomst NioZeist 11 mei 2021

De afgelopen netwerkbijeenkomsten met netwerkpartners van Het Netwerk Informele Ondersteuning Zeist waren fijn: ontmoeting, uitwisseling en gezamelijke wensen en behoeften zijn besproken en geinventariseerd. Met behulp van de input tijdens deze bijeenkomsten heeft de kerngroep van het NioZeist een document opgesteld waarin de gezamelijke wens om toe te werken naar die éne vindplaats voor informele ondersteuning is beschreven. Tijdens deze netwerkbijeenkomst bespreken we dit document graag met alle netwerkpartners voor een 'Final Check'. Met dit document in de hand willen we namens het NioZeist vervolgens het gesprek met de gemeente Zeist aangaan. 
Naast het bespreken van het document, willen we graag met elkaar in gesprek over het 'waarom'. Waarom vinden we die ene vindplaats voor informele ondersteuning zo belangrijk? We hopen tijdens deze bijeenkomst tot een gemeenschappelijk waarom te komen. 

Onderaan deze pagina vind je het aanmeldformulier, we hopen je weer digitaal te verwelkomen!

De bijeenkomst zal digitaal zijn op 11 mei van 15.30 tot uiterlijk 17.00 uur. 

Locatie: digitaal, de link hiervoor ontvang je een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst. 
Voor wie? organisaties in Zeist die met hulp van vrijwilligers ondersteuning bieden aan inwoners die zelfstandig wonen. 
Doel van de bijeenkomst: elkaar ontmoeten, uitwisselen, Final Check document '1 loket voor de informele ondersteuning' en het vinden van het gemeenschappelijk waarom van het NioZeist. 

We hopen dat je erbij kunt zijn en deze datum alvast in je agenda wilt zetten. Met onderstaand formulier kan je je direct inschrijven!