gezinsondersteuning

Gemeente / Sociaal Team
voor de Wmo (hulp, ondersteuning)
contact ma-vrij 09:00-13:00 uur, tel. 14030 of [email protected]

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Voor vragen over of hulp nodig i.v.m. uw kinderen of maakt u zich zorgen over kinderen (in uw omgeving).
contact Het CJG is telefonisch bereikbaar van 9.00-13.00 uur, tel. 030-8200227 of mail naar [email protected]

Austerlitz zorgt
contactpersoon  Marianne Venema, [email protected], 06-30610451

Meeleefgezin - www.meeleefgezin.nl
Ondersteuning van kinderen onder de 5 jaar van ouders met psychische/psychiatrische problemen.
contactpersoon Femke van Trier, [email protected], 06 23712494

Samen Oplopen - www.samen-oplopen.nl
Een gezin / jongere die wel wat steun kan gebruiken, wordt gekoppeld aan goede en betrokken vrijwilligers / steungezinnen.
contactpersoon Tabitha Wendt, [email protected], 06 15350439

Steunouder - MeanderOmnium - www.meanderomnium.nl
Steunouders zijn vrijwilligers die een kind van ouders in een kwetsbare situatie één of meer dagdelen per week opvangen. De kwetsbare ouder kan door deze opvang van het kind energie opdoen en de regie in eigen handen blijven h-ouden, en wordt gerespecteerd in zijn/haar ouderrol. Doelgroep: kwetsbare gezinnen met jonge kinderen tot 13 jaar.
contactpersoon Wendy Bosma, [email protected] telefoonnummer 030 6940400

Handjehelpen - www.handjehelpen.nl
Vrijwilligers als maatje inzetten in de thuissituatie, bij kinderen en volwassenen met een beperking. Uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager. Doelgroep: jeugd en volwassenen met een beperking of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt, en hun mantelzorgers.
contactpersoon Jennie Bosma, [email protected]. 06 – 39852708

O'mama's - www.omamas.nl 
O ' mama's is een bewonersiniatief. Met veel liefde en passie zijn Lorraine en Suzanne en hun team van vaste hulpmoeders, de missie aangegaan; mama's en oma's van alle lagen in de samenleving met elkaar in verbinding brengen.Het O'mama's Café is onderdeel van O'mama's Zeist e.o en is ontstaan om de verbintenis tussen oma's en mama's te versterken. De kinderen mogen mee naar het O'mama's Café en daarvoor is wat te spelen en te drinken. 

Contactpersoon: Lorraine van Kolfschoten, [email protected] en Suzanne Hofstede, [email protected]

NPV / VPTZ - Palliatieve / terminale zorg - www.npvzeist.nl
Onze deskundige vrijwilligers zijn er voor mensen in de laatste levensfase of stervensfase en voor hun naasten. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning. Dit geeft mantelzorgers de mogelijkheid om op adem te komen en het vol te houden. Wij doen dit bij mensen thuis en in instellingen. Alle dagen en dagdelen zijn bespreekbaar.
contactpersoon Anja Oosterhoff of Janine Jonker 06-10515337 of 06-53532418 [email protected]

NPV - Buddyzorg - www.npvzeist.nl
Ondersteuning aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en aan hun naasten, door de komst van een buddy-vrijwilliger. Deze buddy kan naast praktische hulp ook emotionele steun bieden, afleiding en gezelligheid. U bepaalt samen met de Buddy wat u wilt gaan doen: praten, wandelen, boodschappen, fietsen of ergens een kop koffie drinken.
contactpersoon Anja Oosterhoff of Janine Jonker 06-10515337 of 06-53532418 [email protected]