Maatschappelijke Diensttijd

Zoals u misschien gelezen heeft wil de regering de Maatschappelijke Diensttijd gaan invoeren. Hiermee wil het kabinet jongeren optimaal de kans bieden om betrokken te zijn/worden bij de samenleving d.m.v. vrijwillige inzet.

Ministerie van VWS heeft in samenspraak met OCW en SZW, ZonMw gevraagd een actieprogramma op te zetten om in zogenaamde proeftuinen te experimenteren met het organiseren en uitvoeren  van de maatschappelijke diensttijd. Organisaties worden opgeroepen om met experimentplannen te komen voor het krijgen van subsidie voor de maatschappelijke diensttijd. De resultaten van de proeftuinen bieden aanknopingspunten om de maatschappelijke diensttijd verder in te richten. Voor de proeftuinen heeft het kabinet voor 2018 ruim € 20 miljoen aan subsidiemiddelen beschikbaar gesteld. De eerste oproep is gedaan begin mei en eind juli wordt besloten welke subsidienaanvragen worden gehonoreerd en welke niet. Medio september volgt een tweede ronde. De Vrijwilligerscentrale Zeist denkt ook mee met de maatschappelijke diensttijd en is bezig met de ontwikkeling van een plan. Hierbij willen we zoveel mogelijk organisaties in Zeist betrekken. De planning is nu dat we begin september 2018 onze subsiedieaanvraag willen indienen. Wilt u op de hoogte blijven of meedenken neem gerust contact met ons op via 030 267 7786.