maatschappelijke diensttijd

"Launch Your Future"

In samenwerking met het KunstenHuis, Cultuur Zeist, Beauforthuis en Slotstad RTV zijn we een proeftuinproject gestart in het kader van de maatschappelijke diensttijd onder de naam "Culturele Carrousel".
We richten ons op de doelgroep jongeren van 16 tot 30 jaar die een extra zetje kunnen gebruiken. Hiermee worden jongeren bedoeld die het lastig vinden om leuk werk te vinden en geen opleiding volgen.

Wat houdt het project in?
Culturele Carrousel bestaat uit een groeps- en een individueel traject. Voor zowel het groeps- als het individuele traject gebruiken we de projectnaam "Launch Your Future" omdat dat aansprekender is voor jongeren.

Het groepstraject biedt jongeren een traject van 5 maanden waarin ze in een groep gaan werken aan een Cultuurproject. Jongeren gaan zelf bedenken wat ze willen leren en doen, en worden daarbij begeleid door professionals. Ze werken toe naar een creatief eindproduct. Dit kan iets zijn in de decorbouw, film, PR & Social Media, Radio & TV, Kunst, Muziek of Geluid & Licht.
In het individuele traject gaan de jongeren (individueel) vrijwilligerswerk uitvoeren bij de deelnemende organisaties. Bij het Beauforthuis bijvoorbeeld, kan per periode van 3 maanden geholpen worden met de opbouw van concerten en kaartverkoop. Bij MeanderOmnium kun je bijvoorbeeld ingezet worden bij de Belbus (mits je een rijbewijs hebt).
Na elke maand wordt er met de deelnemers in een denktank besproken hoe het gaat: wat gaat goed en wat kan er beter? In het traject krijgen ze trainingen om de activiteiten goed uit te kunnen voeren, te beginnen met een talententraining.

Doelen/beoogd resultaat
Voor jongeren
De jongeren vergroten door participatie aan het project hun kansen, leren nieuwe vaardigheden en doen werkervaring en andere nuttige ervaringen op en leren nieuwe mensen kennen. Daarnaast krijgen ze een certificaat van deelname met een omschrijving van hun bijdrage. Voor de individuele vrijwillige inzet bij culturele organisaties krijgen jongeren een vrijwilligersvergoeding per dagdeel na het succesvol afronden van het traject.

Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
De organisaties die meewerken aan dit project kunnen voor de duur van het project extra handen verwachten. Ook zorgen de deelnemers voor een verjonging van de vrijwilligers. De ervaringen, die zowel in de groep als individueel wordt opgedaan, leiden bij de deelnemers tot een positieve ervaring als het gaat om (vrijwilligers)werk. De deelnemende organisaties dragen bij aan een positieve ontwikkeling van de doelgroep. En mogelijk zal de doelgroep in de toekomst overwegen om deel te (blijven) nemen aan vrijwilligerswerk.

Aanmelden
Je kunt meedoen als je:

  • tussen de 16 en 30 jaar oud bent
  • het lastig vindt om leuk werk te vinden
  • geen opleiding volgt
  • minimaal 2 dagdelen (2x4 uur) per week inzetbaar bent;
  • minimaal 1 uur per week tot 24 uur per week vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Wat en waar je vrijwilligerswerk gaat doen hangt ook samen met de tijdsbesteding. De minimale tijdsbesteding is 1 uur per week voor een periode van 3 maanden.
  • taalniveau tenminste A2 is

Deelname is gratis maar wordt pas definitief na een intakegesprek. De eerste groep van 10 jongeren start dinsdag 16 juli met een kennismaking en 23 juli met een talententraining. Maandag 26 augustus starten we met de oriëntatiefase van het groepstraject. Iedere maandagochtend van 10.00-13.00 uur en iedere donderdagmiddag van 13.00-17.00 uur. Er is nog plek, dus wees snel!! Later dit jaar en volgend jaar starten nog 3 groepen.

 

16 juli (van links naar rechts): Niels (deelnemer), Karla (coördinator), Brigitte (projectleider), Odai (deelnemer) en Irene (deelnemer)
Fotograaf: Vera van der Paardt

 

Wil je meedoen, vul dan hier je gegevens in of stuur een mail naar [email protected] o.v.v. Launch Your Future met je naam en telefoonnummer. Dan nemen we snel contact met je op voor een intakegesprek.