MaS bijeenkomst 2017

Verslag 23 maart 2017 – Regionale Bijeenkomst Maatschappelijke Stage

Opening
Karla de Paauw, stagemakelaar bij de Vrijwilligerscentrale Zeist/MeanderOmnium en projectleider van de MaS coördinatiegroep, opent de bijeenkomst. Zij heet alle aanwezigen van harte welkom en geeft een toelichting op de coördinatiegroep en het programma.

De platformbijeenkomst kent drie onderdelen:

 1. Het belang van de maatschappelijke stage – door Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad
 2. Twee rondes met workshops
 3. Leerlingendebat

Het belang van de maatschappelijke stage
Paul Rosenmöller is voorzitter van de VO-raad (een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) en bekend als lid van de Tweede Kamer voor Groen Links en Programmamaker. Daarnaast is hij ook vader van twee kinderen die zelf een maatschappelijke stage hebben gedaan toen ze op het Revius Lyceum in Doorn zaten. Zij hebben hun stage op een eigen wijze hebben ingevuld.
Rosenmöller vertelt dat bij de invoering van de maatschappelijke stages de politiek enthousiast voorstander was maar veel scholen nog bedenkingen hadden. Bij de afschaffing van de subsidie voor de maatschappelijke stage waren het juist de scholen die pleitten voor behoud van de maatschappelijke stage.

Kijkend naar de toekomst verwacht Rosenmöller dat de balans tussen het leren op school en buiten school gaat veranderen. Buiten school leren kinderen andere dingen: het is praktisch, geeft inzicht in hoe organisaties en instellingen functioneren, laat zien hoe belangrijk samenwerking is. Het kennismaken met het werkveld is tevens behulpzaam bij het maken van een goede studiekeuze.

De maatschappelijke stage heeft ook een socialiserende en persoonsvormende rol. Sommige scholen passen hun lesroosters daarop aan, zij reserveren één dag per week voor de kennismaking met de buitenwereld, zoals het opzetten van bedrijfjes of kennismaken met organisaties.
De maatschappelijke stages zijn stimulerend voor alle partijen. Voor de scholen, de maatschappelijke organisaties en de leerlingen. MaS laat kennismaken met vrijwilligerswerk, welke een enorm belangrijke rol heeft in de Nederlandse samenleving: Nederland zou er anders uitzien als alle vrijwilligers hun werk zouden neerleggen.

Workshops
Er zijn vier workshops waarin de deelnemers kunnen kennismaken met verschillende soorten maatschappelijke stage. De workshops worden gegeven door vier verschillende maatschappelijke organisaties. Deelnemers kunnen 2 workshops bijwonen.

 • Stichting Binding / Gerda van Berkel  – Maatschappelijke stages binnen het Jongerenwerk
 • Cultuur Zeist / Brigitte Schouten – Festival On Stage
 • MENS De Bilt / Astrid Kloosterziel en Angela Koster – Maatjesproject
 • Bartiméus / Carolien Verhagen – Diverse MaS-activiteiten bij Bartiméus

Leerlingendebat
Onder leiding van Teun Soederhuizen (oud-leerling HNL) is er een leerlingendebat.

Teun vertelt over zijn eigen MaS-ervaring, in groep 8 van een basisschool. Die stage heeft hem doen inzien dat veel mensen zich beroepsmatig inzetten voor anderen, en dat dat respect vraagt. Dat heeft hem beïnvloed, hij kreeg meer respect voor zijn eigen docenten. In zijn studie politicologie mist hij het contact met maatschappelijke instellingen.
De stelling voor het debat luidt: Een subsidie vanuit de overheid voor de Maatschappelijk Stage dient zo spoedig mogelijk terug te keren.
Aan het debat nemen leerlingen deel van vier scholen (HNL, Revius Wijk, Revius Doorn en De Breul) en zij werken in tweetallen. Twee tweetallen verdedigen de stelling, de andere tweetallen geven argumenten tegen de stelling.
De leerlingen geven onder andere de volgende argumenten:

Voor

Tegen

 • MaS is een belangrijke ervaring voor leerlingen
 • Investering in de toekomst van leerlingen
 • Geeft leerlingen informatie voor toekomstige keuzes
 • Organisatie van Mas kost tijd (regelen, gastlessen) en dus geld
 • MaS levert veel druk bij de docenten
 • Als leerlingen zelf een stage moeten regelen gaat het nogal eens fout
 • Met subsidies is er meer mogelijk
 • Al voor er subsidie was waren er vormen van maatschappelijke stage, dus het kan ook zonder subsidie
 • Het gaat om vrijwilligerswerk, daar moet geen betaling aan vast zitten
 • Leerlingen kunnen zelf een stage regelen
 • De organisaties kunnen de leerlingen goed gebruiken, zij moeten investeren in de werknemers van de toekomst.
 • Nu is er geen subsidie en kan het ook
 • Subsidies kunnen beter anders besteed worden, bijvoorbeeld aan de zorg

 

In de jury hebben zitting: Wil Kosterman (wethouder Wijk bij Duurstede), Paul Rosenmöller en Gijs Roeters van Lennep (rector Stichtse Vrije school). Na lang beraad geeft Wil Kosterman de uitslag. Maar eerst vertelt ze dat de jury het niveau van de argumenten zeer hoog vindt. Zij geeft de debaters nog enkele tips mee. Vervolgens wijst ze de leerlingen van Het Nieuwe Lyceum aan als de winnaars.

Inbreng Leerlingen
Terwijl de jury zich beraadt over het debat delen twee leerlingen van Revius Doorn een krantje uit met hun bevindingen van de maatschappelijke stages. Twee andere leerlingen van dezelfde school tonen een filmpje over de maatschappelijke stages in de Utrechtse Heuvelrug. Daarin komt een docent aan het woord en zijn leerlingen geïnterviewd die bij verschillende organisaties stage lopen. Zowel het maken van het krantje als het maken van het filmpje waren MaS-opdrachten.
Drie leerlingen van het Christelijk Lyceum Zeist maken in het kader van hun MaS een reportage van de bijeenkomst en interviewen diverse deelnemers. Vier leerlingen van het HNL verwelkomen de deelnemers en staan bij de koffie en borrel met hapjes. Daarnaast zijn de leerlingenraden van HNL en Revius Wijk aanwezig.

Afsluiting
Stan Poels, voorzitter van de CVO-groep te Zeist en tevens voorzitter van de MaS-coördinatiegroep, sluit de bijeenkomst af. Daarbij bedankt hij iedereen voor de aanwezigheid en bedankt hij in het bijzonder de personen die een actieve bijdragen leverden aan de platformbijeenkomst.

Verslag: Ams Slemmer en Karla de Paauw
Foto’s: Philip Korff de Gidts