MaS bijeenkomst 2018

Verslag Regiobijeenkomst Mas Zuid Oost Utrecht

22 maart 2018

Locatie: Revius Lyceum Doorn

Thema: Maatschappelijke diensttijd

 

Programma:

 • Welkom door Karla de Paauw, projectleider Regionale Coördinatiegroep Maatschappelijke stage, stagemakelaar Vrijwilligerscentrale Zeist / MeanderOmnium
 • Inleiding ‘Maatschappelijke Diensttijd’ door Joost van Alkemade, directeur Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
 • Workshops
 • Debat
 • Uitslag debat
 • Prijsuitreiking en afsluiting door Stan Poels, voorzitter Regionale Coördinatiegroep Maatschappelijke stage, bestuurder CVO-groep
 • Afsluitende borrel

 

Inleiding ‘Maatschappelijke Diensttijd’ door Joost van Alkemade, directeur NOV.

Zowel de Maatschappelijke Diensttijd (MDt) als de Maatschappelijke Stage (MaS) hebben tot doel jongeren hun talenten te laten inzetten en te ontwikkelen. Dit vanuit de overtuiging dat de samenleving sterker is/wordt met de inzet van jongeren. MaS is voor scholieren uit het middelbaar onderwijs en wordt geregeld vanuit de scholen. MaS heeft primair als doel dat leerlingen zich inzetten voor anderen of de samenleving, het leereffect komt op de tweede plaats. De MDt is een plan van het CDA en borduurt voort op de Maatschappelijke Dienstplicht. Bij de MDt is geen sprake van een plicht, de eigen motivatie staat voorop. MDt is voor jongeren van 16 – 30 jaar, maar dat is nog niet officieel vastgelegd. De MDt beslaat maximaal een half jaar. MDt en MaS zijn verwant aan elkaar: MaS draait om kennismaken met en actief zijn in de samenleving, MDt gaat een stap verder. Bij de MDt zullen de zelfde partijen samenwerken als bij de MaS. Maatschappelijke organisaties bieden MDt-plaatsen, gemeenten worden gevraagd invulling te geven aan ‘vitaal vrijwilligerswerk’ met aandacht voor de rol die jongeren daarin kunnen hebben.

Lokale koppelingen tussen organisaties maar ook met het bedrijfsleven zijn van belang. Wat in het regeerakkoord staat moet nader worden besproken en vastgelegd, waaronder ook de rol van de gemeenten. Ook moet worden nagedacht over het in het regeerakkoord genoemde getuigschrift: deze zou ook beschikbaar moeten zijn voor jongeren die buiten de MDt om vrijwilligerswerk verrichten. Een verplichtende variant van de MDt zou een rol kunnen spelen in de verlengde kwalificatieplicht.

In gesprek met diverse stakeholders zijn de volgende aandachtspunten voor de uitwerking van de MDt genoemd:

 • Denk en werk vanuit het perspectief van jongeren
 • Zorgen voor diversiteit in het aanbod – aansluitend bij een brede groep van jongeren
 • Zorg voor een  helder kader
 • Ondersteun maatschappelijke organisaties, ook financieel
 • Zorg voor een landelijk-lokale infrastructuur, waarbij wordt aangesloten bij wat er al is

Wat kan jongeren stimuleren om gebruik te maken van de MDt?

 • Zorg voor een passende vergoeding, afhankelijk van de leefsituatie van de jongere (woont een jongere nog thuis of zelfstandig)
 • Maak het makkelijk om vrijwilligerswerk te vinden, bijv. via een app. Landelijk matchen moet mogelijk zijn, daarna bijvoorbeeld doorlinken naar een lokale organisatie
 • Zorg dat MDt jongeren echt iets te bieden heeft (certificaten, loopbaan/CV, etc.)
 • Zet jongeren in als ambassadeur van de MDt, zowel bij de ontwikkeling als de uitvoering

Jongeren kunnen verschillende motieven hebben om te kiezen voor MDt. Behalve carrière-motieven en leermotieven kunnen bijvoorbeeld sociale motieven, iets waardevols willen doen en zelfvertrouwen vergroten een rol spelen. In de EU zijn al verschillende varianten van de MDt. Deze kunnen als voorbeeld dienen. Voordat de MDt breed wordt ingevoerd zullen er ‘proeftuinen’ en ‘werkplaatsen’ gecreëerd worden om ervaring op te doen. Deze hebben een looptijd van 18 maanden en worden financieel ondersteund. Deze gaan dit jaar van start. De NOV start een digitale community ‘Jongeren als vrijwilliger’.

 

Workshops

De aanwezige deelnemers konden kiezen uit 3 workshops welke in verschillende lokalen werden gehouden.
1. Hoe werf je jonge vrijwilligers

Uitgevoerd door jongerenwerker Reyer Vos (St. Sociale Dorpteams Utrechtse Heuvelrug)

2. Nieuwe stagevormen bedenken

Uitgevoerd door stagecoördinator MaS Philip Korff de Gidts (Revius Lyceum Wijk bij Duurstede)

3. Social Mediagebruik van jongeren (2 groepen)

Uitgevoerd door MaS-leerlingen Bob Veluwenkamp, Chloe van den Berge, Julius Eikmans en Olivia Moran (Jordan MLU).

De presentatie over Social Mediagebruik van jongeren is hier te vinden.

 

Debat

Zeven leerlingen en wethouder Varkevisser uit Zeist voerden in twee groepen een de bat over de stelling: Maatschappelijke Diensttijd is een goede zaak omdat de deelnemers op die wijze een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving.

Het debat werd geleid door Aniek Wiegand (leerling Revius Lyceum Doorn).

Vóór deze stelling waren: Damian Jonker en Senna van Os  (Revius Lyceum Wijk) en Noortje Brunner en Feike Koppens (Revius Lyceum Doorn). Tégen deze stelling waren Laura Klein (OSGS - Openbaar Lyceum Zeist), Guusje Smit en Maud Kalf (Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven) en Wethouder Johan Varkevisser (Zeist)

Er werden diverse argumenten gegeven, waarvan hieronder en samenvatting

Argumenten vóór de stelling:

 • MDt levert een bijdrage aan je CV en biedt de mogelijkheid ervaring op te doen
 • MDt is vormend
 • De jongere kan iets kiezen wat hij/zij echt leuk vindt en is daarmee geen tijdverspilling
 • De jongere heeft door MDt meer tijd voor vrijwilligerswerk dan wanneer het gecombineerd moet worden met studie of baan
 • MDt biedt een goede mogelijkheid voor de jeugdwerkeloosheid
 • Het is goed dat het vanaf 16 jaar is, en niet jonger, omdat jongeren dan meer volwassen zijn zodat ze ook beter ingezet kunnen worden.

 

Argumenten tégen de stelling

 • MDt zou ook toegankelijk moeten zijn voor jongeren onder de 16 jaar
 • MDt zou uitgespreid moeten kunnen worden over een langere periode, zodat het te combineren is met een baan of studie
 • MDt beperkt de tijd die je kunt besteden aan een baan en onderbreekt je maatschappelijke carrière
 • Er is juist een tekort aan goed opgeleide jongeren, die zijn nodig voor de arbeidsmarkt
 • Er zijn ook andere manieren om te ontdekken wat je leuk vindt.

 

Onder leiding van Clemintine van de Berg, rector van het Revius Lyceum Doorn werden door de jury prijzen uitgereikt aan de twee beste debaters. Het juryberaad was kort waardoor het MaS project bij het Griftbosje in Zeist niet getoond kon worden. Hierbij, ter informatie, de link naar de site met foto’s gemaakt door een bewoner: https://ellensfotogalerijen.nl/activiteiten/opdrachten

 

Afronding

Stan Poels benadrukt het grote enthousiasme voor de maatschappelijke stage in de regio. Ondanks dat de landelijke financiering is weggevallen gaan de verschillende partijen (scholen, gemeente, vrijwilligerscentrales en maatschappelijke organisaties) verder met de Mas. Wat de Maatschappelijke Diensttijd gaat brengen zullen we in de toekomst zien.

Stan bedankt alle aanwezigen, en in het bijzonder iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie en uitvoering van de regiobijeenkomst.

 

Verslag: Ams Slemmer en Karla de Paauw

Foto’s: NOV, Karla de Paauw en Philip Korff de Gidts

 

 

Hier staat de presentatie van de workshop "Socialmediagebruik door jongeren" die door leerlingen van het Jordan Montessori Lyceum Utrecht in het kader van hun maatschappelijke stage is gemaakt Sociale Media

Tijdens het juryberaad over het debat stond in de planning dat foto's getoond zouden worden van leerlingen die voor hun maatschappelijke stage samen met bewoners aan de slag gingen bij het Griftbosje in Zeist-West (9 maart 2018).

Bijgaand de doorklik naar de site van de fotograaf/tevens één van de bewoners.