regionale MaS bijeenkomsten

De volgende jaarlijkse Regiobijeenkomst over de Maatschappelijke stage in de regio Zuid Oost Utrecht staat gepland!

30 september 2021, 16.00 – 18.00 uur
De regiobijeenkomst over de Maatschappelijke Stage in de regio Zuid Oost Utrecht wordt éénmaal per schooljaar gehouden om elkaar te inspireren. Bij de bijeenkomst zijn aanwezig: contactpersonen van de middelbare scholen, gemeenten, maatschappelijke organisaties, leerlingen en stagemakelaars. De bijeenkomst hebben we in 2020 overgeslagen ivm corona. Echter de bijeenkomst staat nu live of online gepland in september 2021. Inhoud programma en aanmelding volgt!