over ons

Vrijwilligerscentrale Zeist is hét aanspreekpunt voor iedereen die met vrijwilligers en vrijwilligerswerk te maken heeft. Wij versterken de samenleving in Zeist met onze kennis op vrijwilligersgebied, onze vacaturebank, de maatschappelijke stage, vrijwilligersacademie en projecten zoals VrijwilligerThuis, Vrijwilliger van het jaar, Vrijwilligersmarkt en de Maatschappelijke Diensttijd. Wij zijn onderdeel van MeanderOmnium.

wij staan voor je klaar

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

Annelike de Ronde

'Het mooie van mijn werk vind ik dat ik mensen bij elkaar kan brengen, die daar allebei beter van worden. Dat geldt voor vrijwilligers en organisaties, maar ook voor bijvoorbeeld  vrijwilligerscoördinatoren en maatjesprojecten onderling. Tijdens de netwerkbijeenkomsten die wij organiseren zie ik steeds weer hoeveel uitwisseling van kennis en ervaring kan opleveren. Ik ben blij dat wij hierbij een rol kunnen spelen.'

 

Karla de Paauw

'Vrijwilligerswerk: daar kun je niet jong genoeg mee beginnen! Daarom zet ik me graag in voor de maatschappelijke stage om samen met organisaties en scholen te bedenken wat mogelijk is'.

 

Marion Vijverberg

'Het mooie van vrijwilligerswerk is dat het meerdere doelen kan dienen. Voor migranten is het bijvoorbeeld een goede manier om wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving en hun beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. Ook brengt vrijwilligerswerk mensen -van verschillende leeftijden, culturen, achtergronden- bij elkaar en draagt het bij aan wederzijds begrip en respect. Dit alles maakt het werken bij de vrijwilligerscentrale voor mij zo waardevol!'

 

Maartje Simons

'Ik geloof in de kracht van vrijwilligerswerk. Niet alleen voor maatschappelijke organisaties is het een waardevolle en onmisbare toevoeging. Ook voor de vrijwilligers zelf is het een verrijking van hun leven'.

 

Een enthousiaste groep vrijwilligers ondersteunt ons op het vlak van communicatie, bij het beheren van onze vacaturebank en is actief als coach bij het project Eigen Kracht.

Wij staan voor je klaar en helpen je graag!

Foto’s Mel Boas

 

 

De geschiedenis van Vrijwilligerscentrale Zeist

1978   De Informatiecentrale komt met de eerste ideeën om een Vrijwilligerscentrale op te zetten in Zeist.

1979   De Vrijwilligerscentrale start als een project binnen de Informatiecentrale met als doel vraag en aanbod naar vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen. De bemiddeling in de Vrijwilligerscentrale wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

1981   De Vrijwilligerscentrale krijgt erkenning. De gemeente Zeist en CRM stellen subsidie ter beschikking waarmee de vrijwilligerscentrale een coördinator aanstelt. Naast bemiddeling neemt de Vrijwilligerscentrale nu ook een informatie- en adviesfunctie op zich.

1986   De Vrijwilligerscentrale wordt een zelfstandige stichting.

1990   Een medewerker van de vrijwilligerscentrale start op verzoek van de gemeente met Gilde Zeist.

1993   Door de snelle groei van Gilde Zeist besluit het bemiddelingsteam in overleg met de vrijwilligerscentrale om als zelfstandige stichting het Gilde meer armslag te geven.

1996   De Vrijwilligerscentrale wordt samengevoegd met Stichting Opbouwwerk.

1998   Door een fusie wordt de Vrijwilligerscentrale onderdeel van de brede welzijnsstichting Meander.

2000   De Vrijwilligerscentrale verandert haar naam in Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit is een landelijke trend en drukt uit dat ondersteuning een centrale functie is.

2002   De vacaturebank verhuist naar het InformatiePunt.

2006   Mogelijkheden voor maatschappelijke stage worden onderzocht en uitgeprobeerd en elk jaar verder uitgebreid voor middelbare scholieren in Zeist.

2006  Fusie st. Meander met st. Omnium. De Vrijwilligerscentrale wordt nu onderdeel van Stichting MeanderOmnium.

2009   Naast het InformatiePunt neemt het Steunpunt Vrijwilligerswerk haar intrek in het Activiteitencentrum aan de Laan van Vollenhove.

2011   Steunpunt Vrijwilligerswerk verandert haar naam in Via Via Vrijwillig in Actie.

2012   Via Via Vrijwillig in Actie verhuist van InformatiePunt en Laan van Vollenhove naar Brinkhove 1, samen met Steunpunt Mantelzorg.

2015   Via Via Vrijwillig in Actie verandert haar naam weer in Vrijwilligerscentrale Zeist.

2019 De Vrijwilligerscentrale Zeist verhuist samen met Steunpunt Mantelzorg Zeist van WSP Brinkhove naar WSP Noord, Joh. v. Oldenbarneveltlaan 103.