over ons

Vrijwilligerscentrale Zeist is hét aanspreekpunt voor iedereen die met vrijwillige inzet te maken heeft. Wij ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties én inwoners van de gemeente Zeist die onbetaald hun bijdrage aan de (lokale) samenleving willen leveren. Vrijwilligerscentrale Zeist is onderdeel van MeanderOmnium.

Onze missie: Vrijwilligerswerk in de samenleving brengen!

Onze visie: Vrijwilligerscentrale Zeist stimuleert vrijwillige inzet en actief burgerschap. Kernbegrippen in ons werk zijn: verbinden, versterken en waarderen. We brengen vraag en aanbod bij elkaar en maken de waarde van vrijwillige inzet zichtbaar. We bieden scholing en advies, rondom vrijwilligerswerk en actuele maatschappelijke thema’s, aan vrijwilligers, inwoners en organisaties die met vrijwilligers werken.

Onze medewerkers

 

                        
 

Jessica Willems 

'Ik geloof in de kracht van mensen, het verbinden van mensen aan elkaar. En ik geloof in de noodzaak van ontmoeting en verbondenheid met elkaar en met de leefomgeving. Vrijwilligerswerk is daar een essentioeel en onmisbaar onbderdeel van: zonder vrijwillige inzet is de wereld maar een kale bedoening' 

 

Karla de Paauw

'Vrijwilligerswerk: daar kun je niet jong genoeg mee beginnen! Daarom zet ik me graag in voor de maatschappelijke stage om samen met organisaties en scholen te bedenken wat mogelijk is'.

 

Marion Vijverberg

'Het mooie van vrijwilligerswerk is dat het meerdere doelen kan dienen. Voor migranten is het bijvoorbeeld een goede manier om wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving en hun beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. Ook brengt vrijwilligerswerk mensen -van verschillende leeftijden, culturen, achtergronden- bij elkaar en draagt het bij aan wederzijds begrip en respect. Dit alles maakt het werken bij de vrijwilligerscentrale voor mij zo waardevol!'

 

 

Maartje Simons

'Ik geloof in de kracht van vrijwilligerswerk. Niet alleen voor maatschappelijke organisaties is het een waardevolle en onmisbare toevoeging. Ook voor de vrijwilligers zelf is het een verrijking van hun leven'.