school en studie

Coach4you - ‘t Gilde Zeist - www.gildezeist.nl
Kinderen die dat goed kunnen gebruiken een extra steuntje bieden bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Het gaat niet om huiswerkbegeleiding (hoewel de coach ook wel kan helpen met het huiswerk), maar het gaat er vooral om het kind te helpen zijn/haar plaats op die grote nieuwe school te vinden. Doelgroep: jongeren van 12 tot 14 jaar.
contactpersoon Sera Willemsen, [email protected], 06 15107337

Support4You - ‘t Gilde - www.gildezeist.nl
Support4You ondersteunt leerlingen die op de middelbare school dreigen uit te vallen, d.m.v. wekelijkse coachingsgesprekken. De mentor of zorgcoördinator van de school draagt de leerlingen aan, en in samenspraak met de ouders worden doelen vastgesteld waaraan gewerkt gaat worden.
contactpersoon tijdelijk: Lex Krosse, [email protected], 06 - 31995748