taal

SamenSpraak ('t Gilde Zeist) - https://www.gildezeist.nl/samenspraak.html
Het koppelen van taalvragers aan taalcoaches om de taalvaardigheid bij de taalvragers te vergroten. Uitgangspunt is dat er al enige kennis van de Nederlandse taal aanwezig is. Doelgroep: vooral vluchtelingen maar ook bijvoorbeeld expats.
contactpersoon Arie Theisens, [email protected], 06 52407948

 

Taalmaatjes (Taalhuis Zeist) - http://bibliotheek.ideacultuur.nl/
Ondersteuning bieden aan nieuwkomers in het leren van de Nederlandse taal, met name spreken, lezen en uitspreken.
contactpersoon Aziz Boudchichi, [email protected], 030 6986577

 

VrouwenTaalgroep Zeist - www.vrouwentaalgroepzeist.nl
Nederlandse les voor vrouwen, door vrouwen. Doelgroep: vrouwen (18+), die Nederlands niet als moedertaal hebben.
contactpersoon Corrie Peterse, [email protected]  06 12625854

 

Taalgroep voor mannen en vrouwen - www.meanderomnium.nl
Taalgroep voor mannen
elke dinsdagavond van 19:30 – 20:30 uur spreken oefenen.
Taalgroep voor vrouwen
elke woensdagochtend van 10:00 – 12:00 uur spreken oefenen.
contactpersoon Martin Edens [email protected]