taal

Taalhuis Bibliotheek Idea - bibliotheek.ideacultuur.nl
Speciaal aanbod in Corona-tijd: Op de Facebookpagina van Taalhuizen Idea plaatsen zij momenteel elke dag een filmpje van de Nederlandse Taalshow, de Startkrant (weekkrant in eenvoudige taal) en andere berichten, zodat laaggeletterden kunnen blijven oefenen nu ze geen lessen kunnen volgen of moeilijk met hun maatje kunnen afspreken. Dit is de link van de Facebook-pagina:
https://www.facebook.com/Taalhuizen-Idea-105094214465974/

Regulier aanbod: Taalmaatjes: Ondersteuning aan nieuwkomers in het leren van de Nederlandse taal, met name spreken, lezen en uitspreken.
contactpersoon Aziz Boudchichi, [email protected], 030 6986577

SamenSpraak - 't Gilde Zeist - www.gildezeist.nl/samenspraak.html
Het koppelen van taalvragers aan taalcoaches om de taalvaardigheid bij de taalvragers te vergroten. Uitgangspunt is dat er al enige kennis van de Nederlandse taal aanwezig is. Doelgroep: vooral vluchtelingen maar ook bijvoorbeeld expats.
contactpersoon Arie Theisens, [email protected], 06 52407948

VrouwenTaalgroep Zeist - www.vrouwentaalgroepzeist.nl
Nederlandse les voor vrouwen, door vrouwen. Doelgroep: vrouwen (18+), die Nederlands niet als moedertaal hebben.
contactpersoon Corrie Peterse, [email protected]  06 12625854

Taalgroep voor mannen en vrouwen - www.meanderomnium.nl
Taalgroep voor mannen: elke dinsdagavond van 19:30 – 20:30 uur spreken oefenen.
Taalgroep voor vrouwen: elke woensdagochtend van 10:00 – 12:00 uur spreken oefenen.
contactpersoon Martin Edens [email protected]