test of scan

Focustest vrijwilligerwerk (via het steunpunt vrijwiwilligerswerk Heerenveen)

Cultuurproef
Met de cultuurproef die je hier vind, kun je de cultuur van jouw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoek je jouw huidige organisatiecultuur. Zo wordt snel duidelijk hoe jouw organisatie functioneert en welke normen en waarden kenmerkend zijn. Je kunt de Cultuurproef ook gebruiken om de gewenste cultuur in beeld te brengen.

CiviQ  - Quickscan
De QuickScan bestaat uit een uigebreide vragenlijst met alle stappen van het vinden en binden van vrijwilligers. Na het invullen heb je meteen een actieplan op papier. Je komt tot het beste resultaat als je de QuickScan met een aantal mensen uit de organisatie samen invullen. De QuickScan is bestemd voor vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezighouden met het vinden en binden van vrijwilligers. Het instrument levert vooral veel op voor organisaties die op dit gebied nog niet alles tot in de details geregeld hebben.

Je kunt deze QuickScan gebruiken als:

  • er een tekort aan vrijwilligers is
  • wervingsinspanningen tot nu toe onvoldoende opleveren
  • nieuwe vrijwilligers wel binnenkomen, maar niet lang blijven
  • de organisatie een wervingscampagne wil opzetten
  • de organisatie na wil gaan hoe ze omgaat met het vinden en binden van vrijwilligers

Quickscan