vrijwilligersprijzen 2020

Op 7 december 2020, de Dag van de Vrijwilliger, vond in Zeist de uitreiking plaats van de Zeister Vrijwilligersprijzen 2020. Via deze link kun je de uitzending terug zien. Met deze prijzen tonen we onze waardering aan alle vrijwilligers in de gemeente Zeist voor hun inzet. 

Waarom vrijwilligersprijzen? 
Binnen onze gemeente zetten heel veel mensen zich vrijwillig in voor een ander of voor een organisatie. De inzet van deze vrijwilligers is onmisbaar op vele terreinen en van onschatbare waarde voor de Zeister samenleving. We kunnen stellen dat veel initiatieven en projecten binnen onze gemeente alleen bestaan dankzij en/of met de hulp van vrijwilligers. En in coronatijd misschien nog wel meer dan buiten coronatijd. Dat verdient onze waardering! De Zeister Vrijwilligersprijzen zijn een blijk van waardering voor de passie en toewijding van al deze mensen.

MeanderOmnium directeur Jan Willem Voogd zegt over vrijwilligers: "Zij zijn het goud van de samenleving". Wethouder Fluitman zegt het nog krachtiger: "Zonder vrijwilligers gaat het niet". 

Prijzen
Er zijn vanaf 2020 meerdere prijzen te verdelen: de individuele prijs en de groepsprijzen:

  • De individuele prijs is een enorme waarderingsprijs. Naast bloemen en toegangskaarten voor het theater ontvang je een plekje in de Walk of Fame met een tegel met jouw naam erop. 
  • Bij de groepsprijzen is er voor de winnaar van een categorie een geldbedrag van 2.000 euro te winnen. We hebben voor de groepsprijzen drie categorieën: cultuur, maatschappelijk en zorg & welzijn. Dit bedrag moet voor een concreet doel binnen de organisatie worden gebruikt; de prijswinnaar maakt dit bekend bij de prijsuitreiking.

Daarnaast hebben wij voor alle vrijwilligers in Zeist dit jaar een leuke attentie als blijk van waardering. Deze attentie wordt mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de Rotary Club Zeist. Door corona helaas geen high tea in Figi maar een coronaproof oplossing. 

Planning
De aanmeldingstermijn voor de Vrijwilligersprijs  is gesloten op 31 oktober 2020 om 23.59 uur. Op 5 november 2020 heeft de vakjury per prijs en categorie (groepsprijzen) een top 3 bekend gemaakt. Vanaf 9 november 2020 kan het publiek op deze website stemmen op de voordracht van de vakjury. De sluitingstermijn voor het stemmen is op 29 november 2020 om 23.59 uur. Op 7 december 2020 vanaf 19 uur is de prijsuitreiking. De locatie maken wij later bekend.

Initiatiefnemers 
De prijzen zijn een initiatief van de Vrijwilligerscentrale Zeist in samenwerking met het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist en de Van Tellingen - Pul Stichting

v.l.n.r. Maartje Simons (VCZ), Karla de Paauw (VWZ), Karolijn Burgman (VTP), Ingrid van Maarschalkerweerd (SOZW)