wet & regelgeving

algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Voor de meeste (kleinere) maatschappelijke organisaties geldt dat zij in ieder geval een register en privacybeleid dienen op te stellen. Mocht u daar vragen over hebben kunnen wij u daarbij helpen. Ook vindt u op de website van de NOV een 7 stappenplan om uw organisatie AVG proof te maken. Sociaalwerk Nederland heeft ook een werkboek gemaakt vol praktische informatie. Als u lid bent kunt u hem hier bestellen. Ook kunt de 12 tips en trics hier bekijken. Heeft u andere vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. 

vrijwilligerswerk naast uitkering
Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Op deze pagina van Vrijwilligerswerk.nl staat alles goed beschreven.

nieuwkomers en vrijwilligerswerk
De meeste nieuwkomers mogen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alleen personen die een eerste procedure voor een verblijfsvergunning regulier afwachten, en geen asielzoeker zijn, mogen geen vrijwilligerswerk doen. Lees hier verder alles over de (on) mogelijkheden. 

verzekering
De gemeente Zeist heeft een vrijwilligersverzekering afgesploten voor alle vrijwilligers in de gemeente Zeist. Hierdoor is iedere vrijwilliger die voor een Zeister organisatie werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, verzekerd. Lees hier verder of download het schadeformulier.

vergoedingen
Op de website van vrijwilligerswerk.nl staat veel informatie over vergoedingen. Ook bij de belastingdienst is veel informatie te vinden.

aansprakelijkheid
Lees hier alles over aansprakelijkheid bij het doen van vrijwilligerswerk.

brochure
De NOV heeft op haar website heel veel informatie over wet- en regelgeving voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten.